WCAG Screening

2
okt
2018

Om te verzekeren dat websites en apps van overheden in de toekomst ook toegankelijk zouden zijn voor mensen met een visuele, auditieve of motorische beperking, ging op 22 december 2016 een Europese richtlijn webtoegankelijkheid van kracht onder de term WCAG (Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Deze richtlijn stelt toegankelijkheidseisen aan websites en mobiele toepassingen die overheidsinstanties verstrekken en die essentieel zijn voor de participatie van burgers in de economie en de samenleving.

  • Bestaande websites moeten toegankelijk zijn vanaf 23 september 2020.
  • Nieuwe websites moeten toegankelijk zijn vanaf 23 september 2019 (onder nieuwe website verstaat ABB elke website die na 23 september 2018 online gaat).
  • Apps hebben tot 23 juni 2021 de tijd om toegankelijk te zijn.

Tobania biedt u een grondinge screening aan van uw website zodat u heel eenvoudig de nodige aanpassingen kan maken. Contacteer uw Tobania project/service manager voor meer informatie over deze dienst.


Contact